main banner

DASK Ödemesi ve Prosedürü


Anasayfa // Yayınlar // DASK Ödemesi ve Prosedürü

DASK Ödemesi ve Prosedürü


1999 Gölcük depreminden sonra kurulması elzem görülen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 2000 yılında kurulmuştur. Dask Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu bir kuruluştur. Deprem ve depremden dolayı oluşan tsunami, heyelan, yangın gibi afetlerde zararlar hızlıca tespit edilip bu zararlar karşılanmaya başlanıyor.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ BİNALARI KAPSAR ?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

 • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

 • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar
 • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar
 • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için geçerlidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (İş Hanı / İş Merkezi / İdari Hizmet/ Eğitim Merkezi vs.), inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tâbi olmayan arazi ve arsaların (hazine arazileri vb.) üzerine inşa edilmiş binalar, mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar ise bu sigorta kapsamında değildir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE SUNULAN TEMİNAT NELERİ İÇERİR ?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dâhilinde karşılar.

Temeller /Ana duvarlar / Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar /Bahçe duvarları / İstinat duvarları / Tavan ve tabanlar / Merdivenler / Asansörler / Sahanlıklar / Koridorlar Çatılar / Bacalar /Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri bir arada ya da ayrı olarak teminat kapsamındadır.

Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, tüm bedeni zararlar ve vefat gibi durumlar ise teminat dışındadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE ÖDENECEK ÜCRET NE KADARDIR ?

Deprem sonrasında meydana gelen zararlarda ödenecek sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen konutun metrekare bedeli ve metrekaresinin çarpılması sonucu elde edilen tutar esas alınıyor.

Her sene deprem sigorta bedeli hesaplanırken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan konut metrekare bedelleri temel alınıyor. Buna göre; 2023 yılında eğer yapınız;

 • Betonarme yapı ise 3.016 TL, 
 • Diğer yapılar kategorisindeyse 2.080 TL’lik

​ücret ve metrekare değerinin çarpılarak deprem sigortası bedeli hesaplanmış oluyor.

Ödenecek tutarın 2023 yılı için 640.000 TL olan teminat tutarından fazla olmaması gerekmektedir. Fazla olması durumunda eğer varsa kalan tutar konut sigortası tarafından karşılanmaktadır.

DASK’ın her yıl inşaat maliyetlerine göre belirlediği azami tutardaki teminat; 2023 yılı için 640.000 TL.

Zorunlu Deprem Sigortası'nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

HASAR İHBARI NASIL YAPILIR ?

DASK adına deprem sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketine ya da 125 Alo DASK’ın arayarak hasar bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Deprem sonrası oluşan hasarın bildirimi aşağıda yazılan evrakların DASK’a gönderilmesi gerekmektedir.

 • Hak sahibine ait kimlik fotokopisi
 • Güncel tapu evrakı

Deprem teminatı içeren başka bir sigortanız da varsa hasar bildiriminiz sırasında DASK’a bu konuda vermeniz gerekmektedir.

DASK TARAFINDAN ÖDEME NE ZAMAN YAPILIR ?

Bu tespitlerin sonucunda belirlenen tazminat ödemeleri doğrudan DASK tarafından, hak sahibinin banka hesabına tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakın tamamlanmasını takiben, en geç 1 ay içerisinde yatırılır.

ÖDEME YAPILABİLMESİ İÇİN EVİN TAMAMEN YIKILMASI MI GEREKİR ?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi kapsamında hem tam hasar, hem de kısmi hasarlar sigorta bedeline kadar ödenir.

Sadece yıkılan binalar değil; ağır hasarlı binaların yıkılıp tekrar yapılacağından dolayı en üst seviyede tazminat, orta hasarlı evlerin güçlendirme çalışmaları bedeli az hasarlı evlerin ise gerekli tadilat masrafları sigorta tarafından ödenmek zorundadır.

Hasar ihbarının ardından olay yerine DASK görevlisi bağımsız hasar tespit uzmanları gelir. Bu kişiler sigortacılığın ilgili alanında deneyimli uzmanlardır.

Bu tespitler sonucunda hazırlanacak raporun hasarın karşılığını yansıtması ve ödemenin sağlıklı bir şekilde tazmin edilebilmesi için afete maruz kalan vatandaşların bir hukuk danışmanlık ofisiyle beraber süreci ilerletmesi oldukça önemlidir.

Etkin Hukuk Çözümleri İçin