main banner
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


Anasayfa // Hizmetlerimiz // İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

banner image

Karlıdağ Hukuk ve Danışmalık olarak, icra veya iflas takiplerine alacaklı veya borçlu sıfatıyla taraf olan müvekkillerimizin çıkarlarını korumakta, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’deki alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Temel prensibimiz, müvekkillerimizin alacaklarına en hızlı, etkili ve asgari masrafla kavuşmasıdır. 

Bu kapsamda, müvekkillerimizin alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi başlatılması, icra ve iflas hukukundan doğan her türlü davanın açılması, takibi ve tüm sürecinin yürütülmesi, borçlu konumdaki müvekkillerimizin icra dosyalarına ilişkin borca itiraz, mal beyanı ve ödeme sürecinin takip edilmesi ve talep halinde haricen ödeme sürecinin organize edilmesi, icranın geri bırakılması prosedürünün uygulanmasını gerektiren dosyalara ilişkin tehir-i icra sürecinin yürütülmesi, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara nitelikli avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

Etkin Hukuk Çözümleri İçin