main banner
İdare Hukuku

İdare Hukuku


Anasayfa // Hizmetlerimiz // İdare Hukuku

İdare Hukuku

banner image

İdare hukuku alanında müvekkillerimize, idari otoriteler ile her türlü ilişkilerinde, imtiyaz sözleşmeleri, yap-işlet-devret sözleşmeleri, işletme hakkı sözleşmesi, özelleştirmeler ve kamu özel ortaklığı projelerinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu projelerin hukuki riskleri hakkında inceleme yapılması, ilgili kamu otoriteleri ile iletişimin yürütülmesi, projeye dair sözleşmelerin müzakere edilmesi ve imzalanması süreçlerini takip ediyor, müvekkillerimize ait yatırımların çevresel etki değerlendirme sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki sorunlar ve ÇED raporları aleyhinde açılan davalarda da hukuki destek sunuyoruz.  

Bunun yanı sıra, müvekkiller aleyhine düzenlenen para cezası, izin-ruhsat iptali gibi her türlü idari işleme karşı söz konusu işlemin iptali davaları ve bu işlemlerden doğan tazminat talepli davalarda da müvekkillerimizi ilk derece mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temsil ediyoruz.

Diğer Hizmetlerimiz

Etkin Hukuk Çözümleri İçin