main banner
İş Hukuku

İş Hukuku


Anasayfa // Hizmetlerimiz // İş Hukuku

İş Hukuku

banner image

Karlıdağ Hukuk ve Danışmanlık olarak, müvekkillerimizin insan kaynakları ve ilgili diğer birimleri ile işbirliği içinde çalışarak, istihdam sürecinin başından, iş akdinin sona ermesi ve akabinde işçilik alacaklarından doğan uyuşmazlıklarının takibi süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu kapsamda işçilerin özlük dosyalarının ve istihdam prosedürlerinin mevzuata ve uygulamaya uygunluğunun sağlanması, şirket çalışanlarının bu hususta bilgilendirilmesi ve iş hukukundan doğan uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi temsil etmekte, iş hukuku mevzuatı ve uygulamasında meydana gelen değişiklik ve gelişmelere ilişkin olarak müvekkillerimizi düzenli olarak bilgilendirmekteyiz.

Bu kapsamda, bireysel ve toplu iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmelikleri, işyeri çalışma ve disiplin yönetmelikleri, iş sağlığı ve güvenliği metinleri, taahhütnameleri ve iş hukuku ile ilgili sair hukuki metinlerin hazırlanması, iş sözleşmelerinin sona erdirilmesi uygulamaları ve şirketlerin iş hukuku ve ilgili mevzuatına tam bir uyum içerisinde hareket etmelerini temin bakımından müvekkillerimizin iş hukukuna ilişkin her türlü ihtiyacını karşılayan kapsamlı bir avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Bunlara ek olarak, müvekkillerimiz aleyhine açılan işe iade ile işçilik alacakları davalarında müvekkillerimizi temsil etmekte, müvekkillerimizin hukuki ve finansal risklerini asgariye indirecek iş hukuku politikaları oluşturmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz

Etkin Hukuk Çözümleri İçin