main banner
Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku


Anasayfa // Hizmetlerimiz // Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

banner image

Şirketler hukuku ana faaliyet alanlarımızdan birini teşkil etmektedir. Yerli ve yabancı müvekkillerimize, şirket türünün belirlenerek kuruluşun gerçekleşmesi ile kurumsal yönetim süreçlerinin oluşturulması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlığı ve koordinasyonu, temsil ve ilzam süreçlerinde gerekli yönetim kurulu ve genel kurul karar evrakının ve sair belgelerin Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanması, gerektiğinde noter ve tercüme onay aşamalarının yürütülmesi, sermaye artırımı ile ticaret sicil işlemlerinin gerekli tescil ve ilan başvurularının yapılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması da dahil olmak üzere şirketin tasfiyesine varan geniş bir yelpazede hizmet sunmaktayız. 


Şirketlerin, esas sözleşme tadili, yeniden yapılandırma, birleşme, bölünme, nev’i değişikliği, tasfiye, malvarlığı ve pay devirleri, yönetim kurullarının yapılandırılması ve yönetim kurulu üyeleri arasında yetki sınırlandırmasına ilişkin her türlü iş ve işlemleri ile şirketler hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. 


Bununla birlikte müvekkillerimize, ticari hedeflerine en uygun olan hukuki yapı hakkında kişiselleştirilmiş seçenekler sunmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizin ihtiyacına uygun olarak, finansal kiralalama (leasing) sözleşmeleri, gizlilik (non-disclosure) sözleşmeleri, sigorta (insurance) sözleşmeleri, aile anayasası, hissedarlık sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, kira sözleşmeleri ve inşaat sözleşmeleri dahil olmak üzere her türlü ticari sözleşmenin hazırlığı, incelenmesi ve müzakeresi konusunda hizmet sunmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz

Etkin Hukuk Çözümleri İçin