main banner
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku


Anasayfa // Hizmetlerimiz // Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

banner image

Sözleşmeler Hukuku, ticaretin gelişmesi ve uluslararası ticaretin her geçen gün yaygınlaşmasıyla önemi daha fazla artan bir alan haline gelmiştir. Günümüzde ticaretin karmaşık yapısı ve insanların birbirlerine olan güveninin giderek azalması, taraflar arasındaki ticari ilişkiye dair mutabakat sağlanan hususların basit bir şekilde sözleşmeye dökülmesi yeterli olmayıp, sözleşme metinlerinin alanında uzman bir ekip tarafından hazırlanması ve sonuçlandırılması ihtiyacı oluşmuştur. 

Karlıdağ Hukuk ve Danışmanlık olarak, özel hukuk ve kamu hukuku alanındaki sözleşme görüşmelerinin hazırlık safhasından, her türlü Türkçe ve İngilizce sözleşmenin hazırlanması, tadil edilmesi, sözleşmeye aykırılık halinde izlenecek fesih veya iptal süreçleri ile ilgili tüm iş ve işlemlerin yapılması ve sözleşmelerin imza altına alınması safhasına kadar geçen sürede sözleşmeler hukuku konusunda uzman ve deneyimli kadromuzla müvekkillerimize kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunulmaktayız.

Bu kapsamda, alım-satım sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, tahmil-tahliye sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, hissedarlık sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, rekabet etmeme sözleşmeleri, garanti sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmeleri ve ticari alanda müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşme, protokol ve mutabakat zaptının hazırlanması, incelenmesi, tadili ve imza edilmesi hususlarında müvekkillerimize nitelikli bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz

Etkin Hukuk Çözümleri İçin