main banner
Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku


Anasayfa // Hizmetlerimiz // Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku

banner image

Karlıdağ Hukuk ve Danışmanlık olarak, 901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı müvekkillerimizin taşınmaz satın alma yolu ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanabilmeleri için gerekli her türlü vatandaşlık işlemleri, oturum izni, çalışma izni ve bu izinleri uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, çalışma izni edinecek yabancıların eşi ve çocuklarına aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, evlilik, boşanma ve çocuk sahibi olma, miras ile her türlü konsolosluk işlerinin titizlikle gerçekleştirilmesi hususlarında yabancı danışmanlarımızla işbirliği içerisinde çalışarak yabancı müvekkillerimize tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunmaktayız.


Ayrıca, Türkiye’de ikamet eden yabancıların Milletlerarası Özel Hukuk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarda saklı haklarının korunmasına yönelik gerekli görülen davaların açılması ve dava süreçlerinin takibi ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi süreçlerinin yürütülmesi hususlarında yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.


Bunlara ek olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince Türkiye’de işyeri açmak isteyen yabancılar ile ticaret şirketi kurmak veya ortak olmak isteyen yabancı müvekkillerimizin gerekli her türlü evrakının düzenlenmesi, işyerleri ve şirketlerin ilgili merciiler nezdinde kuruluş işlemlerinin yürütülmesi, ruhsat başvuruların yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, vergi daireleri nezdinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili idari otoritelerle yabancı müvekkillerimiz nam ve hesabına titizlikle iletişim kurarak, gerekli her türlü iş ve işlemlerin yapılması hususlarında yabancı müvekkillerimize tam kapsamlı bir danışmanlık hizmet sunmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz

Etkin Hukuk Çözümleri İçin