main banner

Yayınlar


Anasayfa // Yayınlar
construction image

Anonim Şirketlerde Pay Devri ve Tescili

Pay, esas itibariyle iki şekilde iktisap edilir. Bu iktisap türlerinden ilki aslen iktisap, ikinc...

Devamını Oku
construction image

Borçlunun Temerrüdü

İfası mümkün ve muaccel bir borcu zamanında ifa etmeyen borçlu, ifada gecikmiş dur...

Devamını Oku
construction image

Alacağın Devri

Alacağın devri, TBK m.183-194 arasında düzenlenmiş olmakla birlikte, kanunda bu kurumun tanım...

Devamını Oku
construction image

Kiracının İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Edilmesi

Bir taşınmaz kira sözleşmesinde kiraya veren tarafından kiracının tahliye edilmesi kanunda s...

Devamını Oku
construction image

DASK Ödemesi ve Prosedürü


1999 Gölcük depreminden sonra kurulması elzem görülen Doğal Afet Sigortal...

Devamını Oku
Etkin Hukuk Çözümleri İçin